Home / Tag Archives: רן ובר

Tag Archives: רן ובר

כח המחשבה – פרק מהספר ״סוד הנקודה הטובה״

think1

פרק מתוך הספר "סוד הנקודה הטובה", באדיבות אתר סוד הנקודה הטובה ראיית המציאות שלנו מורכבת מכמה רבדים, כל אחד מהם משפיע על האחרים. הרובד העדין ביותר הוא הרצון הפנימי, אחריו המחשבה, אחריה הרגש ולבסוף המעשה (שאף הוא יכול להתחלק לדיבור ולעשייה פיזית יותר). באופן פרדוקסלי, ככל שהעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית, ...

Read More »

הסתרה בתוך הסתרה, אהבת חברים ומשיבת נפש במירון

rashbi friends

נסענו למירון, הרגשתי שכבר אין לי אוויר. הרבה זמן שלא הייתי אצל רבי שמעון, המון טרחות ועשייה יומיומית, שיעורים ועוד. הילדים היו בבית, חופשת חנוכה וחשבתי לנסוע לנץ ברשב״י, אבל אז חשבתי על אשתי.. וחמשת הילדים המתוקים. בסופו של דבר התפללתי אצלנו בישוב וקבענו לצאת בשמונה בבוקר. לא. לא הצלחנו ...

Read More »

סוד הנקודה הטובה: דווקא בעשייה שלי / פרק מתוך הספר ״סוד הנקודה הטובה״

סוד הנקודה הטובה

הטוב שלנו גנוז גם עמוק בתוכנו, מעבר למעשים, לרגשות, ואפילו מעבר למחשבות. הטוב שלנו הוא אנחנו, והמעשים טובים, והם אלה שמיתרגמים לנקודות נצחיות בהקדמה סיפרתי שכאשר למדתי את "אזמרה", תמהתי למה רבי נחמן מדבר דווקא על הנקודה המעשית, על העשייה שבה צריך האדם למצוא את הטוב שלו. הרי הטוב שלנו ...

Read More »