Home / Tag Archives: משיבת נפש

Tag Archives: משיבת נפש

הסתרה בתוך הסתרה, אהבת חברים ומשיבת נפש במירון

rashbi friends

נסענו למירון, הרגשתי שכבר אין לי אוויר. הרבה זמן שלא הייתי אצל רבי שמעון, המון טרחות ועשייה יומיומית, שיעורים ועוד. הילדים היו בבית, חופשת חנוכה וחשבתי לנסוע לנץ ברשב״י, אבל אז חשבתי על אשתי.. וחמשת הילדים המתוקים. בסופו של דבר התפללתי אצלנו בישוב וקבענו לצאת בשמונה בבוקר. לא. לא הצלחנו ...

Read More »