Home / פרקים וספרים חינם

פרקים וספרים חינם

פרק ראשון מתוך "עד שינוסו הצללים"

candle-335965_640

השוק המה אדם. מַרְסֵיאָה דחקה עצמה קדימה בקושי רב, מנסה לפלס דרכה בין הרוכלים גסי הנפש הדוחפים לעברה את סחורותיהם, מצליפים בבהמותיהם ומרעימים בצעקותיהם הקולניות. לשווא ניסתה להתחמק מנטפי הזיעה הקולחים ללא הרף מבגדיהם, מהאבק ומהרפש אשר ביקשו לדבוק בשערותיה. מה אני עושה פה? שאלה את עצמה שוב ושוב בקוצר ...

Read More »

כח המחשבה – פרק מהספר ״סוד הנקודה הטובה״

think1

פרק מתוך הספר "סוד הנקודה הטובה", באדיבות אתר סוד הנקודה הטובה ראיית המציאות שלנו מורכבת מכמה רבדים, כל אחד מהם משפיע על האחרים. הרובד העדין ביותר הוא הרצון הפנימי, אחריו המחשבה, אחריה הרגש ולבסוף המעשה (שאף הוא יכול להתחלק לדיבור ולעשייה פיזית יותר). באופן פרדוקסלי, ככל שהעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית, ...

Read More »

סוד הנקודה הטובה: דווקא בעשייה שלי / פרק מתוך הספר ״סוד הנקודה הטובה״

סוד הנקודה הטובה

הטוב שלנו גנוז גם עמוק בתוכנו, מעבר למעשים, לרגשות, ואפילו מעבר למחשבות. הטוב שלנו הוא אנחנו, והמעשים טובים, והם אלה שמיתרגמים לנקודות נצחיות בהקדמה סיפרתי שכאשר למדתי את "אזמרה", תמהתי למה רבי נחמן מדבר דווקא על הנקודה המעשית, על העשייה שבה צריך האדם למצוא את הטוב שלו. הרי הטוב שלנו ...

Read More »